Przedmiotowe zasady oceniania

Przedmiotowe zasady oceniania z poszczególnych przedmiotów obowiązujące w roku szkolnym 2023/2024 w PSP nr 1 im. K. Makuszyńskiego w Stąporkowie.

 

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

Język angielski 1-3

Język angielski 4-8

Język polski

Język niemiecki

Matematyka

Muzyka

Plastyka

Przyroda

Historia

Religia

Technika

Geografia

Fizyka

Biologia

Chemia

Wychowanie fizyczne

Informatyka i zajęcia komputerowe

Edukacja dla bezpieczeństwa

Wiedza o społeczeństwie