Procedury

Poniżej znajdują się procedury obowiązujące w naszej szkole:

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego