Wymagania edukacyjne

Poniżej znajdują się wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów obowiązujące w PSP nr 1 im. K. Makuszyńskiego w Stąporkowie w roku szkolnym 2023/2024.