Wymagania edukacyjne

Poniżej znajdują się wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów obowiązujące w PSP nr 1 im. K. Makuszyńskiego w Stąporkowie w roku szkolnym 2022/2023.