Rada rodziców

Rok szkolny 2023/2024

Przewodnicząca

Pani Joanna Jedynak

Zastępca

Pani Nina Sikora

Skarbnik

Pani Agnieszka Łuczyńska

 

Wpłat na konto Rady Rodziców można dokonywać w sekretariacie szkoły bądź na poniższe konto:

Bank Spółdzielczy Końskie

Oddział w Stąporkowie

numer rachunku: 26 8494 0003 2002 0010 0348 0001

Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego

ul. 1 Maja 18

26-220 Stąporków

W tytule wpłaty proszę wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza.

Szanowni Rodzice,

Zwracamy się do Was z prośbą o dobrowolne wpłaty na rzecz Rady Rodziców w sugerowanej kwocie 50 zł, drugie i każde kolejne dziecko 30 zł. Jeżeli jednak suma ta przekracza Państwa możliwości, prosimy o wsparcie w każdej dowolnej kwocie. 

Pieniądze te pośrednio lub bezpośrednio wracają do naszych dzieci, bo one są dla nas najważniejsze!

Dzięki wpłatom możemy wspierać i nagradzać, a także zachęcać do większej aktywności uczniów naszej szkoły. Każda wpłacona złotówka trafia do naszych dzieci pod różnymi postaciami – w zeszłych latach zakupiliśmy szafki ubraniowe, rozbudowaliśmy system monitoringu i zakupiliśmy nagrody książkowe.