Wykaz świąt i dni wolnych od zajęć dydaktycznych

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych /D/

4 września 2023r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2023 r. – 31 grudnia 2023r.
3. Koniec I semestru 26 stycznia 2024r.
4. Ferie zimowe 12 lutego 2024r. – 25 lutego 2024r.
5. Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca – 2 kwietnia 2024r.
6. Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (dyrektorskie)

 

13 października 2023r.(piątek) /D/
22 grudnia 2023r.(piątek) /D/
30 kwietnia 2024r.(wtorek) /D/
2 maja 2024r. (czwartek) /D/
14, 15, 16 maja 2024r.-egzamin ósmoklasisty /D/
31 maja 2024r.(piątek) /D/
7. Zakończenie rocznych zajęć

dydaktyczno – wychowawczych /D/

21 czerwca 2024r.
8. Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2024r.