Wykaz świąt i dni wolnych od zajęć dydaktycznych

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023.

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych /D/

1 września 2022 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2022 r. – 1 stycznia 2023r.
3. Koniec I semestru 27 stycznia 2023r.
4. Ferie zimowe 30 stycznia 2023r. – 12 lutego 2023r.
5. Wiosenna przerwa świąteczna 06 – 11 kwietnia 2023 r.
6. Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (dyrektorskie)

 

·       14 października 2022r.

·       31 października 2022r.

·       2 maja 2023r.

·       23, 24, 25 maja 2023r.

·       6 czerwca 2023r.

·       9 czerwca 2023r.

7. Zakończenie rocznych zajęć

dydaktyczno – wychowawczych /D/

23 czerwca 2023 r.
8. Ferie letnie 24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

 

 

Rada Pedagogiczna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w kalendarz roku szkolnego 2022/2023.