Psycholog

Godziny przyjęć psychologa szkolnego

w roku szkolnym 2023/2024

poniedziałek 10.50-15.15

czwartek 11.40-15.15

Zapraszam

mgr Anna Kosmala

Głównym celem pracy psychologa w szkole są działania na rzecz prawidłowego rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży przy współpracy z wychowawcami i instytucjami świadczącymi pomoc dzieciom oraz tworzenie klimatu do prawidłowego rozwoju osobowości uczniów.

Główne zadania:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspieranie mocnych stron uczniów;
 •  diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole i oddziale przedszkolnym w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;UCZNIU / UCZENNICO !

MOŻESZ ZWRÓCIĆ DO PSYCHOLOGA SZKOLNEGO, GDY:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie,
 • Nie potrafisz porozumieć się z kolegami, rodzicami, nauczycielami,
 • Masz kłopoty rodzinne i chcesz porozmawiać o swoich problemach osobistych,
 • Masz trudności z nauką, w kontaktach z innymi ludźmi,
 • Wiesz o problemach przyjaciół, ale nie wiesz, jak im pomóc,
 • Chcesz podzielić się swoim sukcesem,
 • Masz problem, z którym sam nie umiesz sobie poradzić,
 • Jesteś zainteresowany rozwojem własnego potencjału,
 • Zastanawiasz się nad tym jak budować dobre związki,
 • Doświadczasz sytuacji kryzysowej (śmierć, rozwód rodziców, choroba w rodzinie, przeprowadzka),
 • Czujesz, że nie umiesz zapanować nad złością, chcesz opowiedzieć o tym, co Cię denerwuje,
 • Doświadczasz agresji ze strony kolegów lub jesteś świadkiem przemocy rówieśniczej,
 • Masz poczucie, że coś zagraża Twojemu zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu
 • Nie wiesz jaką wybrać dalszą drogę edukacyjną

PORADY DLA RODZICÓW:

 • bądź życzliwym, pogodnym, cierpliwym przewodnikiem i towarzyszem swego dziecka w jego kłopotach szkolnych,
 • staraj się zrozumieć swoje dziecko: jego potrzeby, możliwości i ograniczenia,
 • spróbuj jak najwcześniej zaobserwować, czy Twoje dziecko ma trudności, na czym one polegają i co może być ich przyczyną – jeśli masz wątpliwości, skonsultuj się z psychologiem, pedagogiem, logopedą, a w razie potrzeby z lekarzem,
 • spróbuj pomóc swojemu dziecku – zaobserwuj w czasie codziennej pracy z dzieckiem, co jest najskuteczniejsze dla przezwyciężenie jego trudności, bądź w stałym kontakcie z wychowawcą swojego dziecka i specjalistami,
 • chwal i nagradzaj swoje dziecko nie tylko za efekty pracy, ale również za włożony w nią wysiłek oraz spraw, aby praca z dzieckiem stała się przyjemną dla was obojga