Rekrutacja

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że 13 lutego 2023r. rusza rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Stąporkowie.

Zapraszamy do składania wniosków. Dokładne informacje i niezbędne dokumenty znajdują się w plikach zamieszczonych poniżej.

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  (załącznik 1)

Wniosek do oddziału przedszkolnego (załącznik 2)

Oświadczenia rodziców (załącznik 3)

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka (załącznik 4)

Klauzula rekrutacyjna

KLASA PIERWSZA

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej

Karta zgłoszenia dziecka do klasy 1 (załącznik 1)

Wniosek o przyjęcie do klasy 1 (załącznik 2)

Oświadczenie rodziców (załącznik 3)

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka (załącznik 4)

Klauzula rekrutacyjna

WYNIKI REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLASY PIERWSZEJ

Oddział przedszkolny

https://jedynka-staporkow.pl/wp-content/uploads/2023/04/Oddzial-przedszkolny.pdf

Klasa pierwsza

https://jedynka-staporkow.pl/wp-content/uploads/2023/04/Klasa-pierwsza.pdf