„Angielski jest fun-tastyczny”

Nasze przedszkole właśnie zakończyło realizację Ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Angielski jest fun-tastyczny”, do którego dołączyliśmy w październiku.
Głównym celem projektu było pokazanie dzieciom jak ważna w naszych czasach jest znajomość języka angielskiego, rozbudzenie zainteresowania krajami anglojęzycznymi oraz zapoznanie dzieci z ideą dwujęzycznego nauczania.
Oprócz tego projekt miał na celu zwiększyć motywację do nauki języka angielskiego, rozwinąć w dzieciach wiarę we własne możliwości językowe, zapoznać z książkami w języku obcym, poszerzyć zasób słownictwa i stworzyć przyjazne otoczenie do nauki języka. Projekt realizowany był nie tylko na zajęciach z języka angielskiego,ale również na zajęciach z edukacji przedszkolnej , uroczystościach, czy zabawach na świeżym powietrzu.