Kontakt

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
im. Kornela Makuszyńskiego w Stąporkowie

Adres

ul. 1 Maja 18, 26- 220 Stąporków

Telefon

41 374 10 18

E-mail

sekretariat@jedynka-staporkow.pl

E-doręczenia

AE:PL-11522-35412-RWDHW-26

Dyrektor szkoły

dyrektor@jedynka-staporkow.pl

Wicedyrektor

wicedyrektor@jedynka-staporkow.pl