Harmonogram wywiadówek

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023 w PSP nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Stąporkowie

Data Tematyka
14.09.2022 r. ·       Spotkania wychowawców z rodzicami.

·       Przedstawienie informacji związanych z nowym rokiem szkolnym. System oceniania, statut szkoły, informacje związane z działalnością w roku szkolnym 2022/2023, wybory rodziców do trójek klasowych oraz Rady Rodziców.

·       Przekazane rodzicom informacji o procedurach obowiązujących na egzaminie ósmoklasisty.

23.11.2022 r. ·       Zebranie z rodzicami – przekazanie bieżących informacji o sytuacji szkolnej dzieci (oddziały przedszkolne i szkolne).

·       Zapoznanie rodziców z wynikami w nauce i zachowaniu uczniów.

26.01.2023 r. ·       Wywiadówka – podsumowanie wyników w nauce i zachowaniu za I okres roku szkolnego 2022/2023 r.

·       Przekazanie informacji rodzicom o ewentualnych zagrożeniach uczniów.

16.05.2023 r. ·       Wywiadówka miesiąc przed klasyfikacją uczniów. Omówienie bieżących wyników w nauce i zachowaniu uczniów. Przekazanie rodzicom informacji o ewentualnych  ocenach niedostatecznych.

 

W czasie spotkań z rodzicami w szkole powinni być obecni wszyscy nauczyciele i specjaliści w godzinach 16:00 – 17:00