Harmonogram wywiadówek

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

w PSP nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Stąporkowie

Data

Tematyka

12.09.2023r. Spotkania wychowawców z rodzicami.

Przedstawienie informacji związanych z nowym rokiem szkolnym. System oceniania, statut szkoły, informacje związane z działalnością w roku szkolnym 2023/2024, wybory rodziców do trójek klasowych oraz Rady Rodziców.

Przekazane rodzicom informacji o procedurach obowiązujących na egzaminie ósmoklasisty.

21.11.2023r. Zebranie z rodzicami – przekazanie bieżących informacji o sytuacji szkolnej dzieci (oddział przedszkolny i oddziały szkolne).

Zapoznanie rodziców z wynikami w nauce i zachowaniu uczniów.

16.01.2024r. Wywiadówka – podsumowanie wyników w nauce i zachowaniu za I okres roku szkolnego 2023/2024r.
14.05.2024r. Wywiadówka miesiąc przed klasyfikacją uczniów.

Omówienie bieżących wyników w nauce i zachowaniu uczniów.

Przekazanie rodzicom informacji o ewentualnych ocenach niedostatecznych.