Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w klasach I-VIII.

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

  • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej
  • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w  zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej
  • słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

Egzamin ósmoklasisty 2024 uczniowie zdawać będą w dniach 14 – 16 maja

  • język polski 9:00 (120 min.)
  • matematyka 9:00 (100 min.)
  • język obcy nowożytny 9:00 (90 min)

Wyniki ogłoszone zostaną 3 lipca 2024 r. 

Termin wydania zdającym zaświadczeń 3 lipca 2024r.

Więcej informacji na temat egzaminu można znaleźć na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi

http://www.oke.lodz.pl/info.php?i=313