Żegnaj szkoło!

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/23 klas ósmych w „Jedyneczce” odbyło się w czwartek 22 czerwca.
Mottem pożegnalnym były słowa naszego patrona Kornela Makuszyńskiego: „Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym-jeszcze większa!”.

Najlepsi uczniowie otrzymali z rąk pani Dyrektor Katarzyny Spery oraz wychowawców: pani Katarzyny Góral, pani Iwony Kowalczyk oraz pana Olafa Mieszalskiego nagrody, a ich rodzice – listy gratulacyjne. Do grona wyróżnionych należą:

  • Natalia Baran z klasy 8a
  • Szymon Milner z klasy 8a
  • Adam Młodawski z klasy 8a
  • Szymon Gil z klasy 8b
  • Laura Młynarczyk  z klasy 8b
  • Maja Pawłowska z klasy 8b
  • Andrzej Gronostalski z klasy 8c
  • Kuba Kowalczyk z klasy 8c
  • Piotr Kowalczyk z klasy 8c

Pani Dyrektor wraz z wychowawcami klas wręczyli również nagrody uczniom, którzy podczas ośmioletniego pobytu w szkole chętnie podejmowali dodatkowe obowiązki na rzecz szkoły i środowiska, m.in. za pracę w Samorządzie Uczniowskim, za osiągnięcia w konkursach, pracę w Spółdzielni Uczniowskiej „Kubuś”.

Uczniowie klas ósmych otrzymali również gratulacje ukończenia szkoły i postępów na miarę swoich możliwości oraz życzenia w osiąganiu dalszych sukcesów od pani Dyrektor oraz Przewodniczącej Rady Rodziców.

Poezją i piosenką ósmoklasiści podziękowali dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom i rodzicom oraz wszystkim pracownikom szkoły za ciepłą, miłą atmosferę, za troskę, za trud w przekazywaniu wiedzy, za dobre serce i okazywaną im sympatię. W trakcie części oficjalnej przekazali sztandar szkoły w ręce młodszych kolegów z klasy siódmej.

Naszym absolwentom życzymy dostania się do wymarzonych szkół, wielu sukcesów i udanych wakacji!  

Dodaj komentarz