I przyszedł czas na pożegnanie klasy ósmej…

I przyszedł czas na pożegnanie klasy ósmej. Rozstania zawsze są smutne. Szkoda, bo w tym gronie – w tej klasie już się nigdy nie spotkamy. Tak to już jest…
Klasa VIII, pod opieką wychowawcy Pani Anny Solarz oraz nauczycieli Pana Kamila Janusa i Pani Izabeli Wojcierowskiej, zaprezentowała akademię, podczas której podziękowała swoim nauczycielom pięknym słowem – wierszem, piosenką oraz recytacją za trud nauki i wychowania.
Dyrektor Szkoły Pani Katarzyna Spera wręczyła wszystkim uczniom dyplomy absolwentów.
Nagrody dla najlepszych uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie otrzymali:
1. Marcin Dybski
2. Zuzanna Zawada
Listy gratulacyjne od Pani Dyrektor Szkoły oraz Burmistrza Miasta Pana Jarosława Młodawskiego, a także Rady Miejskiej otrzymali rodzice:
1. Anna i Jacek Dybscy
2. Grażyna i Michał Zawadowie
Specjalne podziękowanie za ogromną pomoc, wsparcie i systematyczną współpracę ze Szkołą oraz Wychowawcą klasy ósmej otrzymała Pani Nina Sikora.
Burmistrz Pan Jarosław Młodawski i przedstawiciele Rady Miejskiej- Pan Edward Mazur i Pan Jakub Dajczer wyróżnili ucznia Marcina Dybskiego za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie oraz wręczyli nagrodę dla najlepszego absolwenta Zuzanny Zawady.
Życzymy wszystkim absolwentom Jedynki powodzenia na dalszych etapach edukacji!????????????