Spotkanie profilaktyczne

5 września 2023r. uczniowie klasy VI uczestniczyli w spotkaniu profilaktycznym. Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Koziej Woli  Mateusz Fitas przeprowadził zajęcia z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, natomiast pogadankę nt. “Cyberprzemocy” poprowadził  asp. Norbert Zygmunt z Komisariatu Policji w Stąporkowie. Przekazane informacje wzbogaciły wiedzę i umiejętności uczniów dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,  postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz bezpiecznego korzystania z plików dostępnych w sieci.  Zajęcia odbyły się w ramach projektu „Bezpieczni w sieci i w realu” realizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Czarnej, Czarnieckiej Górze oraz w Koziej Woli. Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali słodycze.