PSP nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Bibliotece Publicznej w Stąporkowie

9 września 2023 r . o godz. 11:00 nasza szkoła włączyła się do ogólnopolskiej akcji pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej, czyli Narodowego Czytania „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, które odbyło się w Bibliotece Publicznej w Stąporkowie.