Podsumowanie Ligi Fizycznej

W dniu 31 maja 2023 roku nastąpiło podsumowanie Ligi Fizycznej czyli  I Powiatowego Drużynowego Konkursu Fizycznego organizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej –Curie w Końskich pod honorowym patronatem Starosty Koneckiego.

Spotkaniu przygotowanym przez organizatorów przyświecała myśl patronki szkoły Marii Skłodowskiej-Curie: „ Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć”.

W czasie spotkania została przybliżona sylwetka Marii Skłodowskiej-Curie, jej życie, działalność  i osiągnięcia. Później ciekawy wykład wygłosił profesor ŚLCJ Uniwersytetu Warszawskiego Paweł Napiórkowski na temat „Czy tablica Mendelejewa jest skończona?” Następnie wręczono nagrody dla uczniów, a potem wszyscy zgromadzeni mogli zmierzyć się z quizem o Marii Skłodowskiej-Curie.

Przypomnijmy: celem  całorocznego konkursu była popularyzacja fizyki wśród uczniów szkoły podstawowej, rozwijanie zainteresowań, umiejętności z zakresu nauk ścisłych oraz uzdolnień. Drugim celem konkursu było pogłębianie kompetencji  fizycznych uczniów klas akademickich, którzy  brali udział w przygotowaniu i organizacji konkursu.

Konkurs został podzielony na trzy części tematyczne: mechanika, termodynamika, elektrostatyka.

Z każdego tego działu uczniowie wykonywali zadania oraz doświadczenia w szkole, które następnie przesyłane były do organizatorów konkursu.

W dniach: 12 października 2022r., 25 stycznia 2023r., 19 kwietnia 2023r., uczestnicy brali udział  w II LO w Końskich w bardzo ciekawych wykładach z pokazami  i warsztatach przygotowanych przez Panią Agnieszkę Wojtaszek-Szwarc –nauczyciela fizyki, Panią Alicję Sobaś- nauczyciela fizyki, Agnieszkę Jakubowską-nauczyciela chemii  oraz  uczniów w/w liceum.

Po całorocznych zmaganiach uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Stąporkowie zostali wyróżnieni za wykonywanie najbardziej ciekawych doświadczeń i uhonorowani nagrodami od Profesora P. Napiórkowskiego. Byli to uczniowie: Krzysztof Kurcbart kl. VIIIc, Mikołaj Michalski kl. VIIIa, Antoni Swat i Wiktor Wiechowski kl. VIIIb.

Opiekun grupy:

Dorota Dąbrowska- nauczyciel fizyki