Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Polak ma essę!” w naszej szkole

Spieszymy donieść, że w klasach piątych w bieżącym roku szkolnym będzie realizowany Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Polak ma essę!”.

Jego głównym założeniem jest utrwalenie zdobytej wiedzy oraz nabywanie nowych umiejętności poprzez zabawę i integrację uczniów, tworzenie przez nauczycieli warunków do twórczej aktywności dzieci w procesie zabawy, pomoc w rozwijaniu naturalnej kreatywności dzieci a także nauki poprzez zabawę, dodatkowo doskonalenie umiejętności swobodnej wypowiedzi, w tym naturalnego wyrażania odczuć.

Projekt będzie realizowany w trakcie zajęć języka polskiego oraz historii, a w naszej szkole odpowiedzialne za jego przeprowadzenie są panie: Marta Młodawska oraz Karolina Kalinowska.

Dodaj komentarz