„Odblaskowa Szkoła”

W tym roku nasza  szkoła  przystąpiła do Świętokrzyskiego Pilotażowego Konkursu pn.” Odblaskowa Szkoła”.  Organizatorem konkursu jest Komenda Wojewódzka Policji W Kielcach.
Celem akcji jest zwrócenie uwagi na konieczność korzystania z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. W ramach akcji w naszej szkole podjęto szereg działań mających na celu realizację powyższych założeń, w które zaangażowali się nauczyciele, wychowawcy i uczniowie.
W trakcie trwania akcji w szkole zorganizowaliśmy konkurs plastyczny w dwóch kategoriach. Pierwsza z nich obejmowała uczniów
klas I-III, a druga uczniów klas IV-VIIII. Konkurs nosił tytuł „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” i polegał na przygotowaniu pracy w dowolnym formacie i przy użyciu dowolnej techniki z wykorzystaniem odblaskowych kolorów. Uczniowie pisali również rymowanki oraz hasła związane z noszeniem odblasków.  Została wykonana  gazetka ścienna „Odblaskowa szkoła”.
Chętni uczniowie z klas V-VIII sprawdzali swoją wiedzę w konkursie o bezpieczeństwie ruchu drogowego. Test wiedzy składał się z  pytań, które dotyczyły pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach drogowych, znajomości przepisów o ruchu pieszych i ruchu rowerzystów, znajomości znaków drogowych oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

Akcja ma na celu promować noszenie elementów odblaskowych mających istotny wpływ na bezpieczeństwo pieszych.

Dodaj komentarz