Nowe książki w naszej bibliotece!

Mamy już książki pozyskane z projektu w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”????
Zakupiono w pierwszej kolejności lektury, bajki, komiksy, literaturę dziecięcą i młodzieżową oraz literaturę fachową. Łącznie nabyliśmy 434 książki.
Nowy księgozbiór już cieszy się zainteresowaniem wśród dzieci. Jesteśmy przekonani, że nowe pozycje książkowe przyczynią się do dostarczania pozytywnych emocji, dobrych wrażeń i rozbudzą zainteresowania czytelnicze u dzieci. Cieszymy się, że udało nam się wziąć udział w takim przedsięwzięciu.
????

Dodaj komentarz