Nietypowe lekcje historii w naszej Jedyneczce

Projekty to ważna cześć edukacji. Uczniowie poprzez wspólne działania utrwalają swoją wiedzę,uczą się organizacji i współpracy w grupie. Lekcje historii stwarzają im takie możliwości. Dlatego klasa VIII tworzyła historię w pudełku. Powstały wspaniałe prace dotyczące Polski i świata po II wojnie światowej, które uczniowie prezentowali i omawiali na lekcji.

Klasa Vb na lekcjach historii budowała makietę średniowiecznego miasta. Uczniowie rozplanowali swoje działania a zaangażowanie, organizacja i wspólna praca pozwoliła stworzyć wspaniałe miasto.

Klasa VII na lekcji historii wykonała lapbooki .Tematem prac były wydarzenia z I wojny światowej. Uczniowie pracowali w parach. Swoje realizacje zaprezentowali i omówili na zajęciach z klasą.