Międzynarodowa wymiana listów oraz kartek świątecznych

W tym miesiącu nasza szkoła przystąpiła do międzynarodowego projektu eTwinning „Exchanging of Christmas Cards”, czyli międzynarodowej wymiany listów oraz kartek świątecznych z naszą szkołą partnerską w Grecji. Głównym celem projektu jest rozwijanie umiejętności językowych, podtrzymywanie tradycji oraz propagowanie inwencji twórczej uczniów, a także uświadamianie i wzmacnianie poczucia przynależności europejskiej poprzez studiowanie nowo poznanej kultury i tradycji oraz interakcję ze studentami z kraju partnerskiego. Projekt jest przeznaczony dla uczniów klas IV – VI, a koordynatorem projektu w naszej szkole jest nauczyciel angielskiego Pani Anna Solarz. Również uczniów klas VII – VIII niedługo czeka niespodzianka!

Dodaj komentarz