Konkurs plastyczny i fotograficzny

Szkolny klub ekologiczny serdecznie zaprasza uczniów klas 0-3 do konkursu plastycznego oraz uczniów klas 4 – 8 do konkursu fotograficznego pt.: „Ptaki oraz inne zwierzęta zimą…”.
Celem konkursu jest kształtowanie postaw proekologicznych i uwrażliwienie dzieci, młodzieży na dokarmianie ptaków i innych zwierząt zimą.
Serdecznie zachęcamy do udziału. ????????????????????????
Regulamin konkursu:
I. Cel konkursu
Celem Konkursu jest:
– kształtowanie postaw proekologicznych,
– uwrażliwienie dzieci i młodzieży na dokarmianie ptaków i innych zwierząt zimą
II. Zgłaszanie prac
1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres: olaf.mieszalski@jedynka-staporkow.pl
Uczniowie (0-III) zgłaszają wychowawcy udział w konkursie oraz przynoszą prace plastyczne do szkoły.
2. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 fotografię bądź prace plastyczną.
3. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:
– dane uczestnika (imię, nazwisko oraz klasa)
– tytuł fotografii.
4. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 29 lutego 2024r.
5. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na globalnych zmianach – rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne.
6. Zdjęcia oraz prace plastyczne mogą zgłaszać tylko ich autorzy.
7. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie fotografii na facebooku czy na stronie szkoły.
III. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu
1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanej przez Dyrekcję naszej szkoły.
2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii. Najpiękniejsze, najciekawsze prace zostaną nagrodzone.
3. Prezentacja wyróżnionych prac oraz zwycięzców Konkursu nastąpi 01.03.2024 r. na facebooku bądź stronie internetowej szkoły
IV. RODO
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO informuję, że pozyskane dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie do celów konkursu.
Rodzice uczniów biorących udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich dzieci w wyżej określonym zakresie.
Szkolny Klub Ekologiczny

Dodaj komentarz