Instarycerz

Kolejne zadanie w ramach projektu „Polak ma essę!” wykonały klasy 5a i 5b. W związku z tematem „Epoka rycerzy” uczniowie poznali na lekcji obowiązki średniowiecznego rycerza, jego wygląd i uzbrojenie oraz drogę, jaką musieli przejść chłopcy, aby zostać rycerzami. Podsumowaniem tematu było zadanie 22 „Instarycerz”, którego bohaterem był Zawisza Czarny. Uczniowie musieli napisać, a potem wrzucić post na Instagram z informacją o wydarzeniu, w którym ów rycerz mógł wziąć udział. Zabawa i pomysły super.

#Polakmaessę!#zadanie22 #PSP1Staporków #KarolinaKalinowska