PSP nr 1
im. Kornela Makuszyńskiego
w Stąporkowie

Rada Rodziców

Wpłat na konto Rady Rodziców można dokonywać w sekretariacie szkoły bądź na poniższe konto:

Bank Spółdzielczy Końskie

Oddział w Stąporkowie

numer rachunku: 26 8494 0003 2002 0010 0348 0001

Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego

ul. 1 Maja 18

26-220 Stąporków

Pieniądze uzyskane w zeszłych latach ze składek na Radę Rodziców zostały przeznaczone na zakup szafek ubraniowych (szatnia), rozbudowę system monitoringu (kamera na przejście dla pieszych i bramę wjazdową).

Rok szkolny 2021/2022

Szkolna Rada Rodziców:

                                                                                                          Przewodnicząca: Anna Garbacz
                                                                                                           Z-ca przewodniczącej: Renata Wleciał-Sykuła
                                                                                                          Skarbnik: Luiza Jedynak