Wykaz podręczników i ćwiczeniówek

BIP

BIP

Nasz Patron

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018

W wyniku tajnego głosowania wybrano skład Rady SU, który przedstawia się następująco

Kamila Werens kl. VI – PRZEWODNICZĄCA SAMORZĄDU

Oliwia Kurcbart kl. VI  – ZASTĘPCA

Aleksandra Kurp kl. VI  – SEKRETARZ
 

Wszyscy chętni do pracy,  w ramach SU, proszeni są o aktywną współpracę,

Informacje dotyczące działalności Samorządu Uczniowskiego będą umieszczane na gazetce ściennej na I piętrze.

Samorząd Uczniowski współorganizuje życie szkolne uczniów, prowadzi liczne akcje charytatywne, bierze czynny udział w uroczystościach szkolnych.

Opiekunami Samorządu w bieżącym roku szkolnym są panie: Weronika Bednarz, Justyna Macherzyńska, Małgorzata Wydra.

Dnia 18.10.2017 r. przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole.

Poprzedzone były kampanią wyborczą oraz debatą, w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy, następnie wyborcy zadawali kandydatom pytania dotyczące proponowanych działań. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie oraz nauczyciele i pracownicy szkoły. W głosowaniu wzięło udział0 134 wyborców, którzy dokonywali wyborów swoich przedstawicieli spośród 6 kandydatów. Wśród wszystkich głosów oddanych 2 były nieważne. Komisja wyborcza czuwała nad prawidłowym przebiegiem glosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów.

Zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego i Regulaminem Wyborów w skład samorządu weszły trzy osoby o największej liczbie głosów z następującym przydziałem czynności w bieżącym roku szkolnym:

1.       Kamila Werenc kl. VI (111 głosów) – PRZEWODNICZĄCA SAMORZĄDU

2.      Oliwia Kurcbart kl. VI (109 głosów) – ZASTĘPCA

3.      Aleksandra Kurp kl. VI (110 głosów) – SEKRETARZ
 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy
i liczymy na ich kreatywność i zaangażowanie
na rzecz Samorządu Uczniowskiego !!!

 

Opiekunowie Samorządu

Szukaj

Joomla Templates by Joomla51.com