PSP nr 1
im. Kornela Makuszyńskiego
w Stąporkowie

Wymagania edukacyjne

Poniżej zamieszczono wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów obowiązujące w PSP nr 1 im. K. Makuszyńskiego w Stąporkowie w roku szkolnym 2021/2022:

Matematyka

Przyroda

Wychowanie fizyczne

Edukacja dla bezpieczeństwa

Wiedza o społeczeństwie