PSP nr 1
im. Kornela Makuszyńskiego
w Stąporkowie

Przedmiotowe zasady oceniania

Przedmiotowe zasady oceniania z poszczególnych przedmiotów obowiązujące w roku szkolnym 2021/2022 w PSP nr 1 im. K. Makuszyńskiego w Stąporkowie.

Edukacja wczesnoszkolna

Język niemiecki

Język polski

Matematyka

Muzyka

Przyroda

Wychowanie fizyczne

Fizyka

Biologia

Chemia

Informatyka i zajęcia komputerowe

Edukacja dla bezpieczeństwa

Wiedza o społeczeństwie