PSP nr 1
im. Kornela Makuszyńskiego
w Stąporkowie

Osiągnięcia sportowe

Rok szkolny 2017/2018

Rok szkolny 2018/2019

Rok szkolny 2019/2020