PSP nr 1
im. Kornela Makuszyńskiego
w Stąporkowie

Psycholog szkolny

Głównym celem pracy psychologa w szkole są działania na rzecz prawidłowego rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży przy współpracy z wychowawcami i instytucjami świadczącymi pomoc dzieciom oraz tworzenie klimatu do prawidłowego rozwoju osobowości uczniów.

Główne zadania:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspieranie mocnych stron uczniów;
 •  diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole i oddziale przedszkolnym w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;    
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;    
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym
  i pozaszkolnym ucznia
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;       
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;  UCZNIU / UCZENNICO !

MOŻESZ ZWRÓCIĆ DO PSYCHOLOGA SZKOLNEGO, GDY:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie,
 • Nie potrafisz porozumieć się z kolegami, rodzicami, nauczycielami,
 • Masz kłopoty rodzinne i chcesz porozmawiać o swoich problemach osobistych,
 • Masz trudności z nauką, w kontaktach z innymi ludźmi,
 • Wiesz o problemach przyjaciół, ale nie wiesz, jak im pomóc,
 • Chcesz podzielić się swoim sukcesem,
 • Masz problem, z którym sam nie umiesz sobie poradzić,
 • Jesteś zainteresowany rozwojem własnego potencjału,
 • Zastanawiasz się nad tym jak budować dobre związki,
 • Doświadczasz sytuacji kryzysowej (śmierć, rozwód rodziców, choroba w rodzinie, przeprowadzka),
 • Czujesz, że nie umiesz zapanować nad złością, chcesz opowiedzieć o tym, co Cię denerwuje,
 • Doświadczasz agresji ze strony kolegów lub jesteś świadkiem przemocy rówieśniczej,
 • Masz poczucie, że coś zagraża Twojemu zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu
 • Nie wiesz jaką wybrać dalszą drogę edukacyjną

PORADY DLA RODZICÓW:

 • bądź życzliwym, pogodnym, cierpliwym przewodnikiem i towarzyszem swego dziecka w jego kłopotach szkolnych,
 • staraj się zrozumieć swoje dziecko: jego potrzeby, możliwości i ograniczenia,
 • spróbuj jak najwcześniej zaobserwować, czy Twoje dziecko ma trudności, na czym one polegają i co może być ich przyczyną – jeśli masz wątpliwości, skonsultuj się
 • z psychologiem, pedagogiem, logopedą, a w razie potrzeby z lekarzem,
 • spróbuj pomóc swojemu dziecku – zaobserwuj w czasie codziennej pracy z dzieckiem, co jest najskuteczniejsze dla przezwyciężenie jego trudności, bądź w stałym kontakcie z wychowawcą swojego dziecka i specjalistami,
 • chwal i nagradzaj swoje dziecko nie tylko za efekty pracy, ale również za włożony w nią wysiłek oraz spraw, aby praca z dzieckiem stała się przyjemną dla was obojga

Godziny pracy psychologa szkolnego

Poniedziałek                08:15 – 13:40

Wtorek                             08:15 – 12:45

Środa                                 08:15 – 12:45

Czwartek                         10:05 – 13:40

Piątek                                09:10 – 12:45

Linki edukacyjne dla rodziców

POLECAMY  STRONĘ :      https://www.swps.pl/strefa-psyche

Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS toogólnopolski projekt popularyzujący wiedzę psychologiczną na najwyższym merytorycznym poziomie. Odkrywa możliwości działania, jakie w różnych sferach życia daje psychologia. Jego założeniem jest udostępnienie rzetelnej wiedzy psychologicznej, do której można sięgać niezależnie od miejsca i czasu, w jakim się znajdujemy.

Dużą popularnością cieszą się webinary (nowoczesne formaty szkoleniowe) – spotkania online realizowane na żywo, rozmowy z ekspertami psychologii, w których za pośrednictwem smartfona czy komputera może uczestniczyć każdy. Zaletą transmisji webinarów jest możliwość interakcji gościa spotkania i widzów – każdy może zadać pytanie dotyczące omawianego tematu i szybko odnaleźć odpowiedź.

Linki do warsztatów e-learningowych

„Jak wzmacniać poczucie wartości u dzieci“– https://www.swps.pl/strefa-psyche/blog/17059-jak-wzmacniac-poczucie-wartosci-u-dzieci

„Rodzinne pułapki – rodzinne nadzieje“– https://www.swps.pl/strefa-psyche/blog/18425-rodzinne-pulapki-rodzinne-nadzieje

„Nasze emocje się różnią – trudne emocje dzieci i rodziców“https://www.youtube.com/watch?v=vaMrYwvTcyw

 „Jak uczyć dziecko szczęśliwie żyć“– https://www.swps.pl/strefa-psyche/blog/16984-jak-uczyc-dziecko-szczesliwie-zyc

 „Złość – ważna i potrzebna emocja“– https://www.swps.pl/strefa-psyche/blog/relacje/20032-zlosc-wazna-i-potrzebna-emocja

 „Trudne czasy dla bliskich związków“– https://www.swps.pl/strefa-psyche/blog/relacje/19445-trudne-czasy-dla-bliskich

 „Jak być dla siebie życzliwym“– https://www.swps.pl/strefa-psyche/blog/relacje/16803-jak-byc-dla-siebie-zyczliwym

 

Pliki do pobrania dla Rodziców:

 „Jak kochać i wymagać. Poradnik dla rodziców” – ORE Pracownia Wychowania i Profilaktyki, Warszawa 2011

„O lekach, marihuanie, dopalaczach bez histerii. Poradnik dla rodziców” – Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

„Stop cyberprzemocy” – ulotka dla rodziców, projekt Helpline.org.pl

„Uzależnienia behawioralne – przyczyny uzależnień, sposoby zaradcze i pomoc. Kompendium wiedzy dla Rodziców” – Fundacja ETOH

„Uzależnienia behawioralne – rodzaje oraz skala zjawiska sygnały ostrzegawcze i skutki. Kompendium wiedzy dla Rodziców” – Fundacja ETOH

„Zagrożenia w internecie. Zapobieganie – reagowanie” – ORE