PSP nr 1
im. Kornela Makuszyńskiego
w Stąporkowie

Wymagania edukacyjne

„Małe Formy Teatralne” – zajęcia rozwijające talenty aktorskie dla najmłodszych. Ta forma zajęć pozalekcyjnych istnieje od 2012r.

Dotychczasowe sukcesy naszej grupy to:
– II miejsce w konkurskie Teatr Jednego Wiersza – ”Mały i duży Żuczek” (2012r.)
– II miejsce i srebrna maska w konkursie – Przegląd Teatrów Amatorskich – ”Teatralia”.(2013r.)
– wyróżnienia w konkursach sztuki recytatorskiej.
Zajęcia, które prowadzi p. Małgorzata Młynarczyk oraz zaproszeni instruktorzy z MGOK w Stąporkowie, mają charakter warsztatowy. Poprzez ćwiczenia dykcyjne, ruchu scenicznego,
elementy dramy, łączenia ruchu z muzyką, młodzi artyści przygotowują krótkie sztuki teatralne, inscenizacje…Jednym słowem – bawimy się w teatr.
Inne formy pracy w ramach zajęć teatralnych to:
– współpraca z biblioteką szkolną (organizaowanie konkursów czytelniczych, quizów
nt. znajomości dziecięcej literatury, konkursów plastycznych)
– współpraca ze szkolnym teatrzykiem „Suflerek” (wspólne organizowanie przedstawień szkolnych np. „Pasowanie Pierwszaków”- 2014 r.)
– ścisła współpraca z MGOK w Stąporkowie, który jest organizatorem wielu konkursów
tj: Wierszowisko, Teatralia, spotkania z aktorami, poetami itp.
W bieżącym roku szkolnym 2015/2016 mocno propagujemy akcję „Cała Polska Czyta Dzieciom” prezentując utwory K. Makuszyńskiego, J. Brzechwy, J. Tuwima, H.Ch. Andersena w grupach przedszkolnych.
Uważamy, iż głośne czytanie a nie oglądanie bajek w internecie dostarcza dziecku wielu cennych wrażeń : kształci myślenie, pamięć, wyobraźnię, dostarcza wzorów pięknej mowy ojczystej.To także wspaniała forma relaksu i skupienia.
NO TO CO? KURTYNA W GÓRĘ?
Oczywiście. Życzymy sobie wielu sukcesów a widzom niezapomnianch wrażeń.
Do zobaczenia na scenie.
Opiekunami koła teatralnego w roku szkolnym 2019/2020 są:
p. Małgorzata Młynarczyk
p. Alicja Świercz
p. Joanna Pera
 
Opiekunowie koła w roku szkolnym 2016/2017 – Małgorzata Młynarczyk, Alicja Świercz, Joanna Pera.
Teatrałki – to grupa chętnych uczniów ( ok.20 dzieci) z klas trzecich i drugich, którzy uczestniczyli w zajęciach teatralnych. Głównym celem tych zajęć było rozwijanie kreatywności i uzdolnień aktorskich a także pokonywanie nieśmiałości, wiara we własne siły oraz reprezentowanie siebie i szkoły w konkursach i występach artystycznych. Zajęcia odbywały się dwa razy w miesiącu( w razie potrzeb częściej), miały charakter warsztatowy. W październiku grupa zaprezentowała społeczności szkolnej humorystyczną inscenizację z okazji Dnia Nauczyciela i Patrona Szkoły. Kreatywnie i bajkowo obchodzono Dzień Postaci z Bajki. W tym dniu podczas zabaw dramowych odbyło się głośne czytanie fragmentów bajek i baśni dla dzieci. W styczniu dzieci wzięły udział w szkolnym konkursie czytelniczym „Czy znasz wiersze Juliana Tuwima”. Następnie przygotowano i przedstawiono podczas apelu szkolnego inscenizację pt.”Wiosna na wybiegu” z okazji powitania Pierwszego Dnia Wiosny a także odbyły się wybory Wiosny 2017. W tym dniu odbył się również Szkolny Konkurs Recytatorski dla klas młodszych, w którym wzięło udział ponad 20 uczniów. Najlepsi wyłonieni przez komisję – Maja Dudziak, Nikola Brygoła, Wojciech Garbacz, Michał Sykuła, Klaudia Wydra i Kuba Kowalczyk reprezentowali naszą szkołę w gminnym Konkursie Sztuki Recytatorskiej Wierszowisko 2017 zorganizowanym przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie. W maju wybrani i chętni uczniowie z grupy teatralnej wzięli udział w Bibliotecznym Konkursie Pięknego Czytania dla klas III, zorganizowanego przez miejską bibliotekę w Stąporkowie, gdzie pierwsze miejsce zdobył uczeń klasy IIIB Michał Sykuła.
Dzieci na zajęcia uczestniczyły bardzo chętnie i aktywnie.
Wnioski:
W dalszym ciągu prowadzić taką formę zajęć, ponieważ cieszy się ona dużą aprobatą zarówno ze strony dzieci jak i ich rodziców.
 
,,Teatrałki’’ – nasze osiągnięcia – rok szkolny 2017/2018
Opiekunowie grupy Małgorzata Młynarczyk, Alicja Świercz, Justyna Zych, Joanna Pera.
Grupa ,,Teatrałki” skupiała około 20 uczniów, z klas 1-3. Zajęcia odbywały się w miarę potrzeb zgodnie z harmonogramem imprez szkolnych. Zrealizowano wszystkie zadania za które grupa była odpowiedzialna:
– przygotowanie akademii z okazji Dnia Nauczyciela i Święta Patrona Szkoły
– współudział w zorganizowaniu Dnia Postaci z Bajek z propagowaniem akcji głośnego czytania
– przygotowanie inscenizacji ,,Ucieczka Smoków” dla grypy zerowej i klasy pierwszej
– przygotowanie apelu z okazji witania pierwszego Dnia Wiosny (przygotowanie inscenizacji ,,Szukamy Wiosny” oraz parady wiosennych strojów)
-przeprowadzenie wraz z Samorządem Uczniowskim Szkolnego Konkursu Recytatorskiego pod hasłem ,,Wiosenne Talenty 2018”.
Jury wyróżniło 4 uczniów: Adama Młodawskiego z klasy III, Lenę Walczuk z klasy I, Zuzannę Śliwakowską z klasy I oraz Adelę Jędrzejczyk z zerówki. Uczniowie Ci reprezentowali naszą szkołę w Gminnym Konkursie Sztuki Recytatorskiej Wierszowisko 2018.
– udział w Gminnym Konkursie Sztuki Recytatorskiej zorganizowanym przez MGOKIS w Stąporkowie.
W konkursie III miejsce otrzymał uczeń Adam Młodawski z klasy IIIA oraz wyróżnienie Zuzanna Śliwakowska z klasy I.
– cykliczne organizowanie głośnego czytania w bibliotece szkolnej i klasach młodszych
– udział uczniów klasy III w Konkursie Czytelniczym zorganizowanym przez Bibliotekę Miejską w Stąporkowie
W konkursie I miejsce otrzymał uczeń klasy III Jakub Kowalczyk
Wszystkim uczestnikom grupy za udział w występach, konkursach serdecznie dziękujemy, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.