PSP nr 1
im. Kornela Makuszyńskiego
w Stąporkowie

Organizacje szkolne

Klub Ekologiczny

Mając na uwadze ważność problemu ochrony środowiska, zrodziła się myśl założenia Klubu Ekologicznego w naszej szkole – działającego wcześniej pod nazwą Ligi Ochrony Przyrody. Działania klubu stwarzają dzieciom możliwość wielostronnego kształcenia przez odkrywanie, przeżywanie, a także działanie na rzecz przyrody i najbliższego środowiska, natomiast główną ideą szkolnego klubu jest uświadamianie uczniom, że środowisko jest naszym najważniejszym dobrem, a przede wszystkim przekonanie uczniów do ochrony środowiska i znaczenia zachowań ekologicznych podczas codziennych czynności, zachowań w domu, szkole, miejscu odpoczynku. Ważnym jest, aby przedstawić oraz uświadomić młodym ludziom, jak lepiej gospodarować malejącymi zasobami naturalnymi, nie rezygnując przy tym z jakości życia.

Małe Formy Teatralne

– zajęcia rozwijające talenty aktorskie dla najmłodszych. Ta forma zajęć pozalekcyjnych istnieje od 2012r.

Teatrałki – to grupa chętnych uczniów ( ok.20 dzieci) z klas trzecich i drugich, którzy uczestniczyli w zajęciach teatralnych. Głównym celem tych zajęć było rozwijanie kreatywności i uzdolnień aktorskich a także pokonywanie nieśmiałości, wiara we własne siły oraz reprezentowanie siebie i szkoły w konkursach i występach artystycznych. Zajęcia odbywały się dwa razy w miesiącu( w razie potrzeb częściej), miały charakter warsztatowy.

Drużyna Harcerska

Już od kilku lat przy PSP nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Stąporkowie działa drużyna harcerska. Opiekunami drużyny w roku szkolnym 2021/2022 są Elżbieta Chrzan i Wanda Kołodziejczyk. Zbiórki odbywają się raz w miesiącu. Na zbiórkach harcerze poznają prawa, szyfry harcerskie, uczą się orientacji w terenie. Śpiewają harcerskie piosenki i wesoło spędzają czas podczas pełnych humoru zabaw i konkursów.  

Przed dniem pierwszego listopada harcerze porządkują groby żołnierskie na cmentarzu w Czarnej. Składają wiązanki wykonane z biało-czerwonych kwiatów i palą znicze. Przygotowują uroczystą akademię z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości.

Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2021/2022

PRZEWODNICZĄCY SZKOŁY– Adam Młodawski

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO– Jakub Wasiński

SEKRETARZ– Nadia Ogonowska

Spółdzielnia Uczniowska "Kubuś"

Spółdzielnia zajmuje się prowadzeniem sklepiku szkolnego. W sprzedaży posiada artykuły papiernicze i spożywcze, a także jogurty, soki, napoje, suszone owoce i warzywa.
Członkami spółdzielni są : Kacper Stefańczyk, Aleksandra Młynarczyk i Natanael Dudzic.
W naszym sklepiku szkolnym w roku 2019 odbyły się akcje charytatywne : sprzedaż ciast, naleśników i pierniczków pieczonych przez poszczególne klasy – dla chorego na nowotwór taty naszej uczennicy.
Za ogromne zaangażowanie w akcje charytatywne uczeń Kacper Stefańczyk został wyróżniony i nagrodzony przez rodziców – otrzymał na apelu podsumowującym osiągnięcia w roku 2018/2019 książkę pt. ,,Master Chef”.

W maju 2019r. Opiekun Spółdzielni Małgorzata Świercz uczestniczyła w naradzie poświęconej propagowaniu spółdzielczości uczniowskiej w szkołach i podsumowaniu działalności.
Nasza Spółdzielnia ,,Kubuś” zajęła ll miejsce w działalności gospodarczej w powiecie Końskie.

Szkolny Teatrzyk „Suflerek”

powstał w czerwcu 1996 roku. Młodzi aktorzy, muzycy i piosenkarze pod kierunkiem opiekunów przygotowali dwie akademie środowiskowe. W latach 1998 i 1999 zajęli I miejsce w gminie w Przeglądach Dorobku Artystycznego Szkół. Duże sukcesy odniósł teatrzyk „Suflerek” w latach 199-2004 rok rocznie zdobywał nagrody na Ogólnopolskim Konkursie „Bliżej Teatru”. W 2002r. otrzymał nominację do Nagrody Centralnej. 

W 2003r. „Suflerek” otrzymał Nagrodę Centralną w konkursie „Bliżej Teatru” przyznaną przez Ministerstwo Kultury i Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. W nagrodę młodzi aktorzy uczestniczyli w „Mikołajkach Teatralnych” w Pałacu Prezydenckim i spotkali się z panią prezydentową Jolantą Kwaśniewska.
Recytatorzy godnie reprezentują szkołę w konkursach recytatorskich. Dwukrotnie zajęli I miejsce w Ogólnopolskim Małym Konkursie Recytatorskim (kwalifikacja i udział w finale). II, III, IV miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim „Na wschód od Bugu”. Młodzi aktorzy pod kierunkiem opiekunów przygotowali akademię środowiskową z okazji Dnia Niepodległości. Zdobyli także Brązową Maskę – III miejsce w Ogólnopolskim Forum Teatrów Szkolnych w Starachowicach.
 

W roku szkolnym 2019/2020 opiekunami „Suflerka” są: Grażyna Dąbrowska, Marta Młodawska, Aleksandra Stachera, Ewa Gula oraz Agata Solarz-Rybicka.

Gromada zuchowa

 

Od wielu lat przy Szkole Podstawowej nr 1 w Stąporkowie  im. Kornela Makuszyńskiego działa gromada zuchowa „Wesołe Słoneczka”. Skupia ona dzieci z klas I – III.
Zbiórki trwają dwie godziny i odbywają się z częstotliwością dwutygodniową. Zuchy są najmłodszą częścią harcerskiej braci w Polsce. Mają własne prawo, obietnicę, piosenki, zawołania, obrzędy i umundurowanie. Nasza gromada  skupia dziewczęta i chłopców kochających zabawę i przygodę.                              

Zuchy, będąc w klasie IV, żegnają się z działalnością zuchową i zasilają szeregi drużyny harcerskiej działającej w naszej szkole.
Obecnie w gromadzie zuchowej „Wesołe Słoneczka” działają trzy szóstki.