Podręczniki do religii należy zakupić we własnym zakresie.