Wykaz podręczników i ćwiczeniówek

BIP

BIP

Nasz Patron

Od listopada ubiegłego roku do lutego bieżącego nasza szkoła brała udział w ogólnopolskim konkursie „Baw się i ucz! świetlica szkolna przyjazna uczniowi”  zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

Celem konkursu było zaprezentowanie świetlicy szkolnej jako miejsca do nauki, ale również zabawy.

W ramach konkursu należało wykonać 10 zadań: plastycznych, teatralnych, fotograficznych i literackich, a także poprowadzić pogadanki, debaty i wystawić opinie. Wszystkie musiały zostać udokumentowane i przesłane do komisji konkursowej w formie sprawozdania. Za każde z nich można było uzyskać maksymalnie 10 punktów. Aby zdobyć certyfikat należało zdobyć co najmniej 80 pkt. na 100 możliwych.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy serdecznie za udział i zaangażowanie.

Poniżej krótka relacja z przeprowadzonych działań.

Zadanie 1

W grudniu  uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej wystawili przestawienie teatralne pt. „Kapryśna Księżniczka”. Autorem tekstów była nauczycielka świetlicy. Przedstawienie zorganizowane było dla uczniów klasy zerowej i pierwszej. Wystawienie sztuki poprzedzone było przygotowaniami dekoracji i strojów bohaterów. Niektóre stroje dzieci wykonywały samodzielnie podczas pobytu na świetlicy. Odbywały się także próby, na których dzieci pracowały nad głosem i wykonywaniem ruchów i gestów. Przedstawienie bardzo się podobało a najmłodsi uczniowie naszej szkoły poprosili Świetliczki, aby jeszcze kiedyś zorganizować dla nich teatrzyk.

 

 

Zadanie 2

Zadanie konkursowe wymagało przeprowadzenia debaty uczniowskiej nt. „Zdrowie na talerzu”. Na zrealizowanie zadania poświęcono tydzień , który zakończony został  testem sprawdzającym dla uczniów opracowanego przez nauczyciela świetlicy. Dzieci miały także za zadanie stworzenie pracy plastyczno – technicznej o owocach i warzywach. Cała grupa świetlicowa pracowała nad wykonaniem „witaminowego kosza” różnymi technikami plastycznymi oraz dopasowanie do chłopca i dziewczynki odpowiednich produktów żywnościowych. Podczas wyjścia do biblioteki szkolnej dzieci oglądały filmy edukacyjne związane ze zdrowym odżywianiem się. Wszystkie te działania przyczyniły się do podniesienia wiedzy i świadomości dzieci z zakresu działania na rzecz własnego zdrowia.

 

Zadanie 3

Podczas pobytu w świetlicy szkolnej organizowane były zajęcia dotyczące, jak dzieci spędziły wakacje. Było szereg zajęć i pogadanek na temat najciekawszych miejsc i przygód, które spotkały naszych uczniów. Dzieci wykonywały swoje „Albumy wakacyjne”, do których gromadziły pamiątki z wakacji. Przynosiły także do świetlicy swoje wakacyjne skarby, które na forum grupy prezentowały i omawiały.

 

 

Zadanie 4

Do realizacji tego zadania dołączyła do świetlicy biblioteka szkolna. Działania do realizacji rozszerzono o konkurs czytelniczy. Na początku tygodnia podczas pobytu w świetlicy odbywało się wspólne czytanie fragmentów przygód Harry’ego oraz dzieci oglądały fragmenty filmu. Często wychodziliśmy do biblioteki szkolnej i tam realizowaliśmy swój plan. Na świetlicy dzieci młodsze wykonywały portrety wybranych bohaterów różnymi technikami plastycznymi. W połowie tygodnia odbywały się eksperymenty chemiczne  z wykorzystaniem substancji, jakie można znaleźć w każdym domu. Były wulkany z wody i octu, mieszanie atramentu w wodzie o różnej temperaturze czy zabawy z cieczą nienewtonowską. Pod koniec tygodnia uczniowie uczestniczyli w konkursie czytelniczym ze znajomości trzech wybranych książek oraz w konkursie plastycznym na wykonanie czarodziejskiej różdżki i czapki. Cały tydzień przebiegł w magicznej atmosferze, zachęcając innych uczniów do sięgania po książki o uzdolnionym chłopcy, jakim był Harry Potter.

 

 

Zadanie 5

Podczas pobytu na świetlicy zorganizowane były zajęcia pod hasłem „Sieciaki”. W tym celu zgromadziłam wszystkie wiadomości do zaprojektowania prezentacji multimedialnej dotyczącej bezpiecznego poruszania się po Internecie. Prezentację przedstawiłam podczas pobytu uczniów na świetlicy. Po każdej wyświetlonej stronie omawialiśmy wspólnie zagadnienia i problemy, z jakimi mogą się spotkać dzieci. Omówiliśmy wszystkie niebezpieczne sygnały, jakie mogą się przytrafić. Na zakończenie przedstawione zostały bezpieczne strony, na które można spokojnie wchodzić.

 

 

Zadnie 6

Brzechwa nazwany jest poetą dziecięcej radości. Jego twórczość tak bliska dzieciom przenosi czytelników w kolorowy, beztroski i pełen cudownych przygód świat. Dzieci chętnie bawią się tekstem i formą fantastycznych utworów tego wybitnego poety. Przenoszą się w piękny świat, krainę bez trosk i przemocy.

W dniu 28 marca 2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego odbył się konkurs recytatorski pod hasłem „ZOO Jana Brzechwy” ogłoszony przez bibliotekę i świetlicę szkolną dla wszystkich chętnych uczniów. W konkursie wzięło udział  ośmioro uczniów z klas 1-3. Każdy z uczestników reprezentował po 1 utworze tego poety.   Na koniec laureaci konkursu otrzymali dyplom za uczestnictwo oraz drobne upominki. Konkurs zakończył się wspólnym pamiątkowym zdjęciem wszystkich uczestników i poczęstunkiem dla wszystkich uczestników konkursu i dla publiczności.

Przeprowadzenie konkursu recytatorskiego dało możliwość rozbudzenia wśród dzieci zainteresowania literaturą dziecięcą, a w szczególności twórczością JanaBrzechwy. Dzieci mogły pokazać się przed publicznością, poczuć się wyróżnione, ważne, niejednokrotnie przełamując swoją nieśmiałość i tremę.Edukowanie przez sztukę jest znakomitym  i dostępnym narzędziem do wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży, stymulowania rozwoju poznawczego i kształtowania osobowości.

 

 

Zadanie 7

W ramach realizacji tego zadania na początku jednego z tygodni zorganizowałam uroczystość „Dzień Świetliczka”. Dzieci mogły uczestniczyć w szeregu konkursów i zagadek. Podczas kolejnych dni zapoznały się z różnymi sposobami spędzania czasu wolnego. Rozmawialiśmy na temat poszanowania sprzętu, zabawek i gier. Wywiązała się dyskusja na temat „Nie czyń nikomu, co Tobie nie miłe” oraz „Co zrobić w świetlicy, aby było miło, wesoło i ładnie”. Projektowaliśmy i wykonywaliśmy identyfikatory, przeglądaliśmy i naprawialiśmy uszkodzone gry. Uczniowie poznali prawa i obowiązki ucznia oraz Prawa Człowieka. Wspólnie opracowaliśmy Kontrakt pobytu na świetlicy.

 

 

Zadnie 8

Dnia 5 listopada w każdym zakątku naszej Ziemi obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek.  Do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. K. Makuszyńskiego w Stąporkowie 7 listopada także zawitała bajka, a cały korytarz zapełnił się postaciami znanych i lubianych bajek. Od samego rana można było spotkać księżniczki, wróżki, rycerzy, piratów i wiele innych postaci.  Uczniowie klas starszych z nauczycielami w przebraniach odwiedzali klasy młodsze, czytali fragmenty bajek i zadawali zagadki. W ten sposób zachęcali do odwiedzania biblioteki szkolnej i wypożyczania książek. Organizatorami  przedsięwzięcia były nauczycielki biblioteki i świetlicy, które oprócz czytania w każdej klasie wykonywały malowidła na  buziach chętnych dzieci. Na zakończenie Bajkowego Dnia odbyło się w świetlicy szkolnej wielkie czytanie angielsko - polskie.  Zaproszeni rodzice uczniów czytali teksty w języku angielskim a potem  w języku polskim. Po słodkim poczęstunku  wszyscy zgromadzeni udali się do domów.

Zadanie 9

Świetlica szkolna powinna na równi z rodzicami zapewniać dzieciom opiekę i wychowanie. Oprócz zapewnienia  opieki i wychowania placówka ta powinna przede wszystkim kształtować i rozwijać zainteresowania oraz inne potrzeby indywidualne swoich wychowanków. Celem placówki jest kształtowanie osobowości młodego człowieka  i wspieranie jego rozwoju psychofizycznego. Zadaniem każdego wychowawcy jest poznanie swoich uczniów, ich możliwości i ograniczenia. Dzieci są otwarte i poszukujące, dlatego konieczne jest skupienie na nich większej uwagi. W szkole przebywają uczniowie  z orzeczeniami. Trzeba organizować atrakcyjnie czas wolny, tak aby uczniowie  mieli okazję przede wszystkim  poznać samych siebie.  Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy placówki w pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej wykazują się cierpliwością  i troską, a jednocześnie są zdecydowani, wymagający i konsekwentni. Nie zapominają, że cele które osiągają ich uczniowie są często ich „życiowym sukcesem”, ale nie zawsze będą spełniały zewnętrzne kryteria.

Zadanie polegało na przygotowaniu przez pracowników świetlicy szkolnej opinii na temat pracy z uczniem zdolnym oraz z uczniem mającym trudności w nauce. Opinie powstały przy ścisłej współpracy z psychologiem szkolnym.

 Poza tym szkoła stale współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i psychologiem. Regularnie odbywają się również zajęcia logopedyczne i socjoterapeutyczne.

 

Zadanie 10

W ramach realizacji tego zadania zorganizowany został Tydzień Polskiej Jesieni. W tym celu dzieci oglądały filmy o tematyce przyrodniczej, prezentacje multimedialne pt.: „Jesienne odloty” i „Złota polska jesień” oraz  wykonywały wiele prac plastycznych. Nauczycielka świetlicy zorganizowała konkurs plastyczno – techniczny dla wszystkich uczniów pt.: „Najpiękniejszy bukiet Pani Jesieni”. Za najładniejsze prace uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody. Podczas pobytu na świetlicy dzieci wykonywały ludziki, zwierzęta z darów jesieni, które zbierały podczas spacerów. Utworzyliśmy kącik jesienny oraz wykonywaliśmy dekorację pod hasłem „Jesień w świetlicy”. Podczas wyjść do biblioteki szkolnej odbywało się czytanie wierszy i prozy związanej z jesienią w literaturze. Oglądaliśmy także atlasy grzybów i przeprowadziliśmy pogadankę na temat grzybów jadalnych i trujących.

 

Ostatnim zadaniem, aczkolwiek nie punktowanym, ale wymaganym, było ukończenie kursu „Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi”, który został przeprowadzony w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Kurs taki ukończyła pani Małgorzata Wydra.

 

Czas w świetlicy musi być spędzony przez uczniów w wartościowy sposób, uczestnicząc w interesujących zajęciach organizowanych w świetlicy. Wychowawcy powinni przygotować dzieciom takie zadania, aby rozbudzać, zaspokajać i kształtować w nich zainteresowania. Należy barć pod uwagę nie tylko rozmaitość zainteresowań, ale również adekwatnie do niech wybierać metodykę pracy opiekuńczo –wychowawczej.

Szukaj

Joomla Templates by Joomla51.com