Wykaz podręczników i ćwiczeniówek

BIP

BIP

Nasz Patron

W naszej szkole każdy może osiągnąć sukces

logo

 

 

Od września roku szkolnego 2010/2011 w naszej szkole realizowaliśmy projekt edukacyjny "W naszej szkole każdy może osiągnąć sukces". Projekt realizowany byłwg umowy WDN-POKL 09.01.02-26-102/10 zawartej ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach w ramach poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Był on współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu było stworzenie lepszych warunków rozwoju i wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć rozwijających umiejętności z matematyki, nauk przyrodniczych, języków obcych i technologii informacyjnej.

Szukaj

Joomla Templates by Joomla51.com