Wykaz podręczników i ćwiczeniówek

BIP

BIP

Nasz Patron

 

W projekcie "Równe szanse-większe możliwości" uczestniczy 49 uczniów uczęszczających w naszej szkole do klas szóstych.Będzie realizowany od 13 stycznia 2014r. przez 6 miesięcy.


W ramach projektu dzieci uczestniczą w następujacych zajęciach:

  • Zajęcia wyrównawcze z matematyki "Matematyka wokół nas"
  • Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego "Nasz język ojczysty"
  • Zajęcia wyrównawcze z przyrody "Z przyrodą na Ty"
  • Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego "Angielski dla każdego"
  • Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyką "Matematyka na 6"
  • Zajęcia rozwijające zainteresowania z języka polskiego "Lubimy nasz język polski"
  • Zajęcia rozwijające zainteresowania z języka angielskiego "Mówię po angielsku"
  • Zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodą "Obserwuję, doświadczam, rozumiem"
  • Warsztaty - Szkolny Ośrodek Kariery "Jaki jestem-kim będę"


Ze środków pozyskanych w ramach dotacji szkoła zakupi pomoce dydaktyczne przydatne w prowadzeniu zajęć.

Projekt został dofinansowany w ramach programu Kapitał Ludzki Działanie 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich"

Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Komorów.

Szukaj

Joomla Templates by Joomla51.com