Wykaz podręczników i ćwiczeniówek

BIP

BIP

Nasz Patron

 

Projekt "Maluchy na start" jest realizowany w naszej szkole od 13 stycznia 2014r. i ma trwać 6 miesięcy.

W projekcie biorą udział wszystkie dzieci (52 osoby) z 3 odziałów przedszkolnych istniejących w naszej placówce. Zajęcia mają charakter dodatkowy i odbywają się po obowiązkowych zajęciach dydaktycznych.
W ramach projektu dzieciaki uczestniczą w następujących zajęciach:

  • rytmiczno-tanecznych

  • logopedycznych

  • z języka angielskiego

  • "Mały przedsiębiorca-poznajemy zawody"

Ze środków pozyskanych w ramach dotacji szkoła zakupi zabawki, meble do oddziałów przedszkolnych oraz pomoce dydaktyczne przydatne w prowadzeniu zajęć.
Projekt został dofinansowany w ramach programu Kapitał Ludzki Działanie 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich"

Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Komorów.

Szukaj

Joomla Templates by Joomla51.com