Wykaz podręczników i ćwiczeniówek

BIP

BIP

Nasz Patron

W roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła kontynuowała udział w projekcie pn. „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III w Gminie Stąporków”, który w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Podobnie jak w roku ubiegłym, wsparciem objęte zostały dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, a także zagrożone ryzykiem dysleksji, dzieci szczególnie uzdolnione z nauk matematyczno-przyrodniczych, które korzystać będą z zajęć rozwijających zainteresowania., dzieci z wadami postawy
W ramach projektu otrzymaliśmy liczne pomoce dydaktyczne, programy multimedialne, które wykorzystywane są na zajęciach. Zajęcia rozpoczęły się we wrześniu 2012 r. i prowadzone są z podziałem na grupy – oddzielnie dla uczniów klasy I, II i III.

 

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

środa

1145 - 1230

III a, b

piątek

1240 - 1325

II a, b

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

poniedziałek

1240 - 1325

II a, b

środa

1240 - 1325

III a, b

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych

środa

1145 - 1230

III a, b

czwartek

1145 - 1230

II b

czwartek

1240 - 1325

II a

 

Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy

poniedziałek

1145 - 1230

III b

wtorek

1145 - 1230

I a

środa

1145 - 1230

I b

czwartek

1145 - 1230

II- III

 

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

wtorek

1145 - 1230

1240 - 1325

I - II

środa

1145 - 1230

I - III

piątek

1240 - 1325

I

Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej

wtorek

1145 - 1230

II - III

 

 

Szukaj

Joomla Templates by Joomla51.com