Wykaz podręczników i ćwiczeniówek

BIP

BIP

Nasz Patron

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018

W wyniku tajnego głosowania wybrano skład Rady SU, który przedstawia się następująco

Kamila Werens kl. VI – PRZEWODNICZĄCA SAMORZĄDU

Oliwia Kurcbart kl. VI  – ZASTĘPCA

Aleksandra Kurp kl. VI  – SEKRETARZ
 

Wszyscy chętni do pracy,  w ramach SU, proszeni są o aktywną współpracę,

Informacje dotyczące działalności Samorządu Uczniowskiego będą umieszczane na gazetce ściennej na I piętrze.

Samorząd Uczniowski współorganizuje życie szkolne uczniów, prowadzi liczne akcje charytatywne, bierze czynny udział w uroczystościach szkolnych.

Opiekunami Samorządu w bieżącym roku szkolnym są panie: Weronika Bednarz, Justyna Macherzyńska, Małgorzata Wydra.

Kornel Makuszyński jest patronem naszej szkoły od 31 marca 2011 roku.
Głównym kryterium przy wyborze było przeświadczenie, że Patronem powinna zostać postać, której życie, twórczość, wyznawane przez nią zasady i wartości będą zgodne z priorytetowymi celami wychowawczymi przyjętymi przez szkołę, będą zgodne z misją szkoły. Chcieliśmy również, aby był to ktoś bliski uczniom, ktoś, kto będzie dla nich zrozumiały i przez nich akceptowany, aby mógł stać się źródłem wzorów i autorytetem.


W uzasadnieniu uchwały Rady Miejskiej napisano:
Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Stąporkowie wybrali imię Kornela Makuszyńskiego. Pozostawił on po sobie około 70 książek. Większość twórczości poświęcona jest dzieciom. Jego praca literacka i działalność były walką o uśmiech dziecka. Literatura Kornela Makuszyńskiego wyrabia u czytelników poczucie humoru i zachęca do zastanowienia się nad wartością etyczną czynów ludzkich. Uczy młodego człowieka rozpatrywania dobra i zła. Jego twierdzenie, że „Każdy ma w życiu dwie matki: tę rodzinną i matkę szkołę” jest zawsze aktualne. 

 

Więcej informacji o biografii i dziełach Kornela Makuszyńskiego można znaleźć TU

Szukaj

Joomla Templates by Joomla51.com