Międzynarodowy Dzień Ziemi

  • Drukuj

Światowy Dzień Ziemi wymyślono po to, by miliardy ludzi pochyliły się nad losem planety, na której żyją. 22 kwietnia na całym świecie tysiące stowarzyszeń ekologicznych organizuje manifestacje, konferencje, pokazy i akcje na rzecz środowiska naturalnego.

Celem jest uświadomienie problemów związanych ze zmianami klimatu, przeludnieniem, wymieraniem gatunków czy brakiem wody. W tym dniu nasi młodzi ekolodzy ze szkolnej organizacji LOP także chcieli przypomnieć uczniom naszej szkoły o dbaniu o nasza planetę. Podczas przedstawiania inscenizacji pt.: Strażnicy przyrody” chcieli przypomnieć wszystkim zgromadzonym co trzeba robić aby nasze rzeki były czyste, ptaki ćwierkały nad naszymi głowami a drzewa się zieleniły. Dzieci zbierały i segregowały śmieci wrzucając do odpowiednich pojemników. Inscenizacja przeplatana była piosenkami o tematyce ekologicznej. Na koniec akademii członkowie LOP oraz wszyscy uczniowie zaśpiewali piosenkę pt.: „Kołysz nas ziemio”. Nad całością czuwali opiekunowie LOP-u pani Małgosia Pękowska i pani Małgosia Wydra.