Wykaz podręczników i ćwiczeniówek

BIP

BIP

Nasz Patron

Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na stworzenie Pracowni Ekologiczno – Przyrodniczej.

Główne założenia projektu:
-Polepszenie warunków nauczania przedmiotów przyrodniczo – środowiskowych poprzez zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych;
-Podniesienie jakości edukacji ekologicznej, kształtowanie zainteresowań uczniów ekologią, ochroną przyrody i środowiska;
-Poszerzenie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów przyrodniczych;
-Integracja, komplementarność działań w zakresie edukacji ekologicznej na terenie gminy poprzez współpracę szkoły, urzędu gminy, społeczności lokalnej i innych jednostek.

Zakupione pomoce dydaktyczne cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów. Chętnie z nich korzystają na zajęciach lekcyjnych oraz pozalekcyjnych. W szkole zostały zorganizowane zajęcia rozwijające z przyrody i biologii. Ponadto uczniowie mają możliwość udziału w wycieczkach, warsztatach ekologicznych oraz zajęciach terenowych z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych (badanie wody, powietrza, gleby, stacja meteorologiczna).Szukaj

Joomla Templates by Joomla51.com