Jesteśmy przedszkolakami!

  • Drukuj

Dnia 18 X 2016 r. odbyło się ,,Pasowanie na Przedszkolaka".

Dzieci po raz pierwszy występowały przed rodzicami, dziadkami i zaproszonymi gośćmi wśród których była Pani Burmistrz Dorota Łukomska. Pomimo małej tremy występ dzieci wypadł świetnie. Umiejętności dzieci zostały nagrodzone gromkimi brawami. Następnie Pani Dyrektor Szkoły Dorota Sackiewicz pasowała każdego Przedszkolaka kolorowym ołówkiem i wręczyła dyplomy. Dzieci otrzymały również prezenty.
Po części artystycznej wszyscy udali się do sali na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.