Ślubujemy!

  • Drukuj

12 października 2016 roku o godz. 11.00 odbyło się pasowanie na ucznia klasy pierwszej.

Uroczystość rozpoczęła Dyrektor szkoły p. Dorota Sackiewicz, która przywitała uczniów oraz przybyłych gości. Pierwszoklasiści w odświętnych strojach, przygotowali pod okiem wychowawczyni p. Joanny Pery program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie. Występ dzieci zachwycił wszystkich zebranych.
W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem flagowym pierwszoklasiści ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania Pani Dyrektor dokonała uroczystego pasowania na ucznia. Na pamiątkę każdy uczeń klasy I otrzymał pamiątkowy dyplom oraz legitymację szkolną. Pierwszoklasiści otrzymali także od Pani Dyrektor prezenty.
Uroczystość zakończyła Pani Burmistrz Dorota Łukomska, która wręczyła dzieciom odblaski oraz złożyła życzenia. Następnie zostało zrobione pamiątkowe zdjęcie .
Również rodzice pamiętali o święcie dzieci. Pierwszacy dostali od nich książeczki i słodycze. Ten dzień na długo zostanie w ich pamięci.