Powitanie wiosny na ludowo

  • Drukuj

Poniedziałek , 21 marca 2016
Bardzo lubimy zimę, ale czas się z nią pożegnać, by mogła zagościć ciepła, pełna kolorowych kwiatów i śpiewów ptaków wiosna.

Z niecierpliwością przygotowywaliśmy się do uroczystego rozstania z zimą i powitania wiosny. W tym dniu w różnokolorowych strojach wraz z nauczycielami wykonaliśmy wiosenne plakaty. Grupa teatralna „Teatrałki” przedstawiła program artystyczny składający się z wierszy, piosenek i inscenizacji, w którym zawarte były zwyczaje i tradycje ludowe związane z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny. By nie zanieczyszczać środowiska marzanny nie paliliśmy, ani nie topiliśmy w wodzie, ale pożegnaliśmy ją piosenką. Wiosnę powitaliśmy gaikiem podczas zabawy przy śpiewie piosenki „Gaiczek zielony”.

Opiekunowie koła teatralnego „ Teatrałki”