"British Week" w naszej szkole

  • Drukuj

Od 23 do 27 marca tego roku w naszej szkole odbywał się Tydzień Brytyjski („British Week”).

Podczas trwania Tygodnia Brytyjskiego klasy czwarte oraz piąte były odpowiedzialne za opracowanie i udostępnienie informacji nt. danego kraju anglojęzycznego na tablicy szkolnej. Miało to na celu przedstawienie zebranych informacji pozostałym uczniom tak aby mogli się z nimi zapoznać. Każda klasa była odpowiedzialna za wyznaczony kraj w wyznaczonym dniu tygodnia. Zgodnie z założeniem zostały opracowane cztery kraje anglojęzyczne: Wielka Brytania, Szkocja, Stany Zjednoczone oraz Kanada.  Chętni uczniowie mieli również możliwość ubrania się na wzór strojów narodowych opracowywanego przez siebie kraju.

Głównym celem projektu było umożliwienie uczniom wykazania swojej pasji językowej jak również poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy uczniów nt. krajów anglojęzycznych i ich kultury. 

Tydzień Brytyjski został zakończony konkursem z wiedzy na temat krajów anglojęzycznych, którego wyniki zostaną rozstrzygnięte niebawem!