PSP nr 1
im. Kornela Makuszyńskiego
w Stąporkowie

Osiągnięcia Sportowe
Rok szkolny 2017/2018