Błotnica 1 8:05

Błotnica 2 8:08

Janów 8:15

Czarna 1 8:18

Czarna 2 8:20

Kozia Wola (42) 8:23

Kozia Wola 2 8:25

Kozia Wola OSP 8:27

Kozia Wola (skrzyżowanie Smarków) 8:30

Grzybów 8:35

Stąporków Kościuszki 8:37

Stąporków Prusa 8:40

Szkoła 8:45