II Szkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek

„Jedyneczka u żłóbeczka” 
2021 – 2022

Regulamin

1. Organizatorzy

Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Stąporkowie.

2. Cele przeglądu:

3. Termin i forma konkursu

4. Zasady uczestnictwa

Uczestnikami konkursu mogą być Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego 
w Stąporkowie. Uczestnicy będą oceniani w następujących kategoriach:

Podczas przesłuchań konkursowych każdy uczestnik ma za zadanie zaprezentować jedną kolędę lub pastorałkę
Należy nagrać film z wykonaniem wokalnym, instrumentalnym lub wokalno-instrumentalnym wybranego utworu.

Wykonawcy mogą zaśpiewać kolędę do półplayback’u (tzw. podkładu instrumentalnego, ale nie do playbacku). 

5. Założenia organizacyjne

6. Kryteria oceny

Rada Artystyczna złożona z nauczycieli, powołana przez Organizatora oceniać będzie:

Werdykt Rady Artystycznej jest ostateczny i niepodważalny. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu, oraz poczynienia w nim ewentualnych zmian.

Szczegółowych informacji udziela Ewa Gula pod numerem telefonu: 660 343 987.

Zgłoszenia można wysyłać również przez aplikację WhatsApp.

II Szkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek

„Jedyneczka u żłóbeczka” 
2021 – 2022

Karta zgłoszenia

Imię i nazwisko uczestnika:

Wiek solisty:

Kategoria:                    klasy 0-II                           klasy III-V                         klasy VI-VIII

/proszę podkreślić właściwą/

Numer telefonu do kontaktu:

e-mail:

Adres do korespondencji:

Imię i nazwisko opiekuna:

Tytuł utworu:

Krótka informacja o wykonawcy:

………………………………………………………………………………..

 data i czytelny podpis opiekuna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.