PSP nr 1
im. Kornela Makuszyńskiego
w Stąporkowie

Klub Ekologiczny

Wycieczka-Gagaty Sołtykowskie

24 września 2019 r. uczniowie klas IV, V oraz VII wraz z opiekunami Szkolnego Klubu Ekologicznego odwiedzili rezerwat przyrody „Gagaty Sołtykowskie”. Celem wycieczki do rezerwatu było obejrzenie największej osobliwości przyrodniczej jaka występuje w tym rezerwacie, a mianowicie rzadkiego minerału gagatu, zwanego czarnym bursztynem.

Uczniowie, pod bacznym okiem opiekunów, obserwowali geologiczne pozostałości rezerwatu, m.in. minerały rud żelaza – syderyty, kolor skał mułowcowych oraz zawarte w nich związki żelaza zabarwiły cały rezerwat na czerwono.
Osobliwością rezerwatu, która wzbudziła największe zainteresowanie uczniów były odkryte, dobrze zachowane tropy gadów jurajskich – dinozaurów, które żyły tutaj 200 mln lat temu. Spoglądając na tropy zwierząt, przenieśliśmy się na chwilę do epoki dinozaurów….
Ale to nie wszystko…. teren rezerwatu jest bogaty w różnorodne typy siedliskowe. Pod bacznym okiem opiekunów, uczniowie rozpoznawali wiele gatunków roślin, m.in. widłaka goździstego, pałkę wodną czy storczyka.