PSP nr 1
im. Kornela Makuszyńskiego
w Stąporkowie

Samorząd uczniowski

Akcja "Piątek bez prac domowych"

Od listopada 2019 ruszyła akcja „PIĄTEK BEZ PRAC DOMOWYCH”


Drodzy nauczyciele!
Poniżej daty w których nie zadajemy prac domowych naszym uczniom
22.11.2019
13.12.2019
17.01.2020
14.02.2020
13.03.2020
17.04.2020
15.05.2020

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego